Chcete pracovat v mezinárodním kolektivu? Mít za sebou tým úspěšných architektů a designérů? Podílet se na hodně zajímavých projektech, na které budete pyšní?

S čím nám můžete pomoci v rámci komplexního řízení developerských projektů?

 • Asistence při akvizicích, předpokladem je běžná znalost akvizičních procesů
 • Prověření územního plánu a podmínek pro výstavbu
 • Příprava developerského záměru dle strategie firmy
 • Předběžné prověření kapacit IS v lokalitě
 • Příprava harmonogramu a přehledu nákladů projektu
 • Due Diligence projektu
 • Vypracovaní zadaní pro architekty a projektanty
 • Příprava a vyhodnocení tendru na externí architekty a projektanty
 • Příprava smluv, zejména SoD pro projekční práce
 • Kontrola rozpracovanosti a průběhu architektonických a projekčních prací dle schváleného HMG
 • Převzetí, revize a připomínky k odevzdávaným dokumentacím dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace
 • Schvalování a asistence při výběru standardů
 • Podpora dalších interních oddělení, zejména sales a marketing, spolupráce při načasování procesů marketingu a prodeje
 • Účast na jednáních s obcí, správcem sítí, dotčenými institucemi atd.
 • Příprava prezentací a prezentačních podkladů
 • Příprava, realizace a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele
 • Příprava smluv, zejména SoD s generálním dodavatelem, popřípadě se subdodavateli
 • Řízení procesů výstavby z pozice investora
 • Dohled nad řízením procesu výstavby, supervize technického a autorského dozoru, dohled nad vedením stavebního deníku a procesu dílčích přejímek částí díla, nastavení procesů přejímek a kontrola dodržování nastavených procesů
 • Vyhledávání potenciálních slabých míst projektu a řešení problémů
 • Dohled nad procesem řízení a realizace klientských změn
 • Příprava podkladů, kolaudace a uvedení stavby do provozu
 • Přejímací řízení a řízení procesu odstraňování vad a nedodělků
 • Výběrové řízení a smluvní zajištění správy objektů, předání objektů do správy vybranému správci
 • Předávání jednotek kupujícím a řešení vad a nedodělků
 • Řízení záručního a pozáručního servisu
 • Spolupráce při tvorbě finančních plánů projektů a dohled nad jejich dodržováním

Co od vás budeme chtít:

 • Vzdělání v oboru architektura či stavebnictví
 • Praxe minimálně 10 let v architektonickém či projekčním ateliéru nebo u developera na pozici projektového manažera v rezidenčním sektoru
 • Zkušenost s komplexním řízením developerských projektů od přípravy po realizaci a předání klientům
 • Zkušenosti s procesy přípravy stavby, vč. koordinace a kontroly projektové dokumentace
 • Výbornou orientaci v povolovacím procesu staveb a stavebním zákoně
 • Technickou zdatnost a zkušenosti s realizací projektů, zkušenosti s řešením problémů během výstavby a uvedení do provozu
 • Dobré právní povědomí a schopnost přípravy příslušných smluv
 • Samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu
 • Systematický a pečlivý přístup k práci
 • Schopnost vycházet s lidmi
 • Zájem o aktuální architekturu a trendy
 • Všeobecná znalost celého procesu developmentu
 • Schopnost pracovat s výkresy v elektronické formě
 • Aktivní znalost angličtiny
 • ŘP sk. B, aktivní řidič

Navíc oceníme:

 • Zkušenosti ze zahraničí
 • Další cizí jazyk

Co vás u nás čeká:

 • Práce na plný úvazek
 • Práce v multikulturním prostředí
 • Moderní kanceláře na Praze 8
 • Svoboda a s ní související zodpovědnost
 • Občerstvení a káva po celý den
 • HO dle dohody×

GETBERG a Situace s COVID-19

Dění kolem koronaviru nás zasáhlo všechny a GETBERG není výjimkou. Bereme vážně opatření nařízená vládou, v kancelářích máme k dispozici dezinfekci, ale z preventivních důvodů se s vámi nyní osobně nepotkáme. Veškeré požadavky a náležitosti však dokážeme vyřídit online, případně za vámi můžeme poslat řidiče, který dokumenty doveze k vám i zpět.

Prodej nemovitostí se nezastavil. Naopak věříme, že i v této době je investice do bydlení dobrou volbou, která navíc může přinést zajímavé příležitosti.

Vstoupit
× Prozkoumat nabídku