Klientská zóna pro stávající klienty Getbergu

Jsme tu pro vás

V GETBERGu chceme svým klientům poskytovat komplexní službu a být oporou na cestě za spokojeným a šťastným bydlením. Proto je naše oddělení zákaznické péče zde, aby vám při jakékoli překážce na této cestě stálo oporou.

Jak postupovat při nahlášení vady?

  • 1. Pro reklamaci vady použijte prosím reklamační formulář. V něm popište, jak se vada projevuje, a vyplňte další údaje. Vyplněný formulář můžete zaslat poštou na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu reklamace@getberg.cz.
  • 2. V případě vady, která vyžaduje bezodkladný zásah nebo opravu, protože způsobuje vznik nebo hrozbu podstatné škody, okamžitě kontaktujte telefonicky kromě nás také místní havarijní službu a současně proveďte opatření nezbytná pro omezení rozsahu škody (např. uzavření hlavního uzávěru vody, vypnutí hlavního jističe v elektrickém rozvaděči, uzavření hlavního uzávěru plynu apod.).
  • 3. Pokud vaše reklamace nebude obsahovat všechny údaje nezbytné pro její řádné vyřízení, prodávající vás vyzve k doplnění potřebných informací. Pokud reklamace nebude ve stanovené lhůtě potřebným způsobem doplněna, prodávající k ní nemusí přihlížet.

Problémy, které typicky vyžadují bezodkladné řešení

  • 1. Elektřina: Případ, kdy dochází k jiskření, elektrickým zkratům nebo kontaktu elektrického proudu s vodou, plynem či kanalizací (vždy okamžitě vypněte jističe příslušných okruhů elektřiny nebo hlavní jistič).
  • 2. Vodovodní potrubí: Případ, kde je vodovodní potrubí prasklé či jinak poškozené a nekontrolovatelně z něj vytéká voda (okamžitě uzavřete hlavní uzávěr vody příslušného bytu/domu); pokud hrozí kontakt vody s elektrickým proudem, okamžitě vypněte jističe příslušných okruhů elektřiny nebo hlavní jistič).
  • 3. Kanalizační potrubí: Případ, kdy hrozí k vyplavení odpadních vod do bytu/domu nebo kontakt odpadních vod s elektrickým proudem či plynem (pokud hrozí kontakt odpadních vod s elektrickým proudem, okamžitě vypněte jističe příslušných okruhů elektřiny nebo hlavní jistič; pokud hrozí kontakt odpadních vod s plynem, okamžitě vypněte hlavní uzávěr plynu).
  • 4. Vytápění a ohřev teplé vody: Případ, kdy došlo k porušení celistvosti vedení a hrozí vznik dalších škod nebo ohrožení zdraví.

×

GETBERG a Situace s COVID-19

Dění kolem koronaviru nás zasáhlo všechny a GETBERG není výjimkou. Bereme vážně opatření nařízená vládou, v kancelářích máme k dispozici dezinfekci, ale z preventivních důvodů se s vámi nyní osobně nepotkáme. Veškeré požadavky a náležitosti však dokážeme vyřídit online, případně za vámi můžeme poslat řidiče, který dokumenty doveze k vám i zpět.

Prodej nemovitostí se nezastavil. Naopak věříme, že i v této době je investice do bydlení dobrou volbou, která navíc může přinést zajímavé příležitosti.

Vstoupit
× Prozkoumat nabídku