Klientská zóna pro stávající klienty Getbergu

Jsme tu pro vás

V GETBERGu chceme svým klientům poskytovat komplexní službu a být oporou na cestě za spokojeným a šťastným bydlením. Proto naše oddělení Zákaznické péče je zde, aby vám s jakoukoli překážkou na této cestě stálo oporou.

Jak postupovat při nahlášení závady?

  • 1. Pro nahlášení reklamace použijte, prosím, Reklamační formulář. Vyplňte údaje na této stránce a popište závadu. Vyplněný formulář zašlete, prosím, na reklamace@getberg.cz.
  • 2. V případě naléhavé závady způsobující škody, nebo když vznik škody bezprostředně hrozí, kontaktujte telefonicky lokální havarijní službu. V případě takové havárie je třeba ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení případně hrozících škod (uzavřením hlavního uzávěru vody, vypnutím hlavního jističe v elektrickém rozvaděči, uzavřením hlavního uzávěru plynu apod.). Zároveň je kupující povinen informovat Getberg Real estate s.r.o., a to na základě účetního dokladu a stručného popisu v Reklamačním formuláři (viz bod 1).
  • 3. Pro možnost sledování průběhu reklamací uveďte, prosím, vždy reklamace různých druhů na samostatný formulář (např. jeden formulář na instalatérské práce, druhý formulář na závady oken a dveří, apod.)
  • 4. V případě reklamace, která nebude obsahovat údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, prodávající kupujícího vyzve k doplnění potřebných údajů. Pokud kupující ve stanovené lhůtě potřebné údaje nedoplní, platí, že reklamaci nepodal.

Problémy, které typicky vyžadují naléhavé opravy

  • 1. Elektřina: Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům. Styku elektřiny s vodou, plynem, či kanalizací.
  • 2. Vodovodní potrubí: Prasklé potrubí či jinak poškozené potrubí, při němž nekontrolovatelně vytéká voda – (nejprve zavřete hlavní ventil pro přívod vody do jednotky – je umístěn v revizních dvířkách v koupelně nebo WC, pokud vznikne škoda, které šlo zabránit uzavřením hlavního ventilu, bude náklady za odstranění vad hradit uživatel). Pokud hrozí styk s elektřinou, je potřebné odpojení elektřiny vypnutím hlavního jističe.
  • 3. Kanalizační potrubí: Pokud hrozí zaplavení jednotky, styk s elektřinou, nebo plynem. Pokud hrozí styk s elektřinou, je potřeba odpojení elektřiny vypnutím hlavního jističe. Pokud hrozí styk s plynem, je potřebné odpojení plynu uzavřením hlavního uzávěru plynu.
  • 4. Vytápění a ohřev TUV: Pokud došlo k poškození celistvosti vedení a hrozí následné škody, nebo ohrožení zdraví.

 

×

GETBERG a Situace s COVID-19

Dění kolem koronaviru nás zasáhlo všechny a GETBERG není výjimkou. Bereme vážně opatření nařízená vládou, v kancelářích máme k dispozici dezinfekci, ale z preventivních důvodů se s vámi nyní osobně nepotkáme. Veškeré požadavky a náležitosti však dokážeme vyřídit online, případně za vámi můžeme poslat řidiče, který dokumenty doveze k vám i zpět.

Prodej nemovitostí se nezastavil. Naopak věříme, že i v této době je investice do bydlení dobrou volbou, která navíc může přinést zajímavé příležitosti.

Vstoupit
× Prozkoumat nabídku