Proč má Kladno největší potenciál stát se novým centrem obchodu a nových rezidenčních čtvrtí v celé Evropě a co se probíralo na konferenci Brownfieldy 2023 v Kladně?

 

Města a jejich atraktivita se neustále proměňují. Z průmyslových center se stávají periferie a ty se časem mění v žádané lokality pro bydlení i podnikání. My nyní stavíme nejmodernější čtvrť v Dubí, Kladno – na největším brownfieldu v Evropě a proto jsme se rozhodli účastnit se 5. ročníku konference Brownfieldy 2023, která se konala v Bessemerové ocelárně v areálu bývalé Vojtěšské huti v Kladně. Jedná se o jediný výrobní objekt Vojtěšské huti, který se zde podařilo zachovat a nyní slouží filmařům a pro pořádání kulturních akcí.

 

O čem je konference Brownfieldy

Přerod periferie v sebevědomé město je dlouhodobý a komplikovaný proces, který vyžaduje jasnou vizi, dobré plánování a v neposlední řadě zkušené developery a investory. Konference Brownfieldy je organizována za účelem sdílení znalostí, osvěty a diskuse o přístupech, strategiích a technologiích v oblasti obnovy brownfieldů. Konference se v tomto roce zúčastnilo mnoho odborníků na životní prostředí, developeři, urbanisti, zástupci místních samospráv, investoři a další zainteresované strany.

 

Kladno bylo hlavním terčem diskuze

V průběhu průmyslové revoluce hrálo Kladno významnou roli jako průmyslové centrum. To vedlo mimo jiné ke vzniku mnoha průmyslových areálů a nyní se zde nachází největší brownfield vhodný pro revitalizaci v celé Evropě. Díky vizionářům má Kladno šanci stát se nejrychleji rozvíjejícím se městem s moderní infrastrukturou, promyšlenými rezidenčními čtvrtěmi a vytvořit mnoho nových pracovních a podnikatelských příležitostí. To vše se dá budovat na bohaté historii Kladna. Na tom se shodli téměř všichni účastníci konference.

 

Z brownfieldu tvoříme nejmodernější čtvrť

My jsme tuto novou éru života v Kladně zahájili na brownfieldu v Dubí, který představuje obrovský potenciál pro město a jeho obyvatele, protože má šanci stát se atraktivní rezidenční částí, která promění svou tvář a poskytne obyvatelům nové a lepší podmínky pro život. Projekt ICON Park leží blízko vlakového nádraží na browfieldu, kde dříve stály ubytovny pro zahraniční zaměstnance bývalé hutě Poldi. Tento brownfield bude převrácen vzhůru nohama a místo prázdného prostoru vznikne nejmodernější čtvrť u Prahy. ICON Park je rezidenční projekt, který je součástí rozvoje největšího brownfieldu v Evropě – Dubí, Kladno. 

 

Výhody revitalizace brownfieldů

Proměna brownfieldu v atraktivní rezidenční část není jednoduchý proces a vyžaduje spolupráci různých zainteresovaných stran. Je důležité si uvědomit, že tato proměna bude mít mnoho pozitivních dopadů na celé město Kladno. Zlepšení životního prostředí, vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoj infrastruktury a posílení ekonomiky jsou jen některé z přínosů, které mohou vyplývat z transformace tohoto brownfieldu.

 

Kladno má největší potenciál

Brownfieldy v Kladně mají největší potenciál v Evropě stát se moderní a inovativní rezidenční oblastí, která přinese mnoho benefitů pro město a jeho obyvatele. Regenerace těchto míst zajistí zlepšení životního prostředí, ekonomický rozvoj, vytvoření pracovních míst a zlepšení kvality života obyvatel. Je tedy důležité pokračovat v rozvoji a podpoře projektů jako je ICON Park, které se zaměřují na transformaci brownfieldů v Kladně a využití jejich plného potenciálu.

 

Jak podle developerů spolupracují orgány města na rozvoji Kladna?

Většina developerů a investorů považuje spolupráci s městem za nadstandartní. Místní samosprávy mají obrovský zájem o rozvoj těchto průmyslových oblastí a Kladna celkově. Všichni momentálně společně pracujeme s městem na dlouhodobé a ucelené vizi, ke které bude Kladno směřovat v příštích 10 letech. Revitalizace těchto průmyslových oblastí bude trvat i desetiletí a je třeba udržet tuto vizi živou mezi investory, developery, městskou správou a lidmi, kteří jsou v tomto rozvoji jakkoliv zainteresování.

 

Chcete se dozvědět o projektu ICON Park více?

Projekt můžete prozkoumat na iconpark.cz, kde najdete i byty, které jsou aktuálně v prodeji. Máte šanci být u nové moderní čtvrti jako první, což Vám zajistí vyšší zhodnocení nemovitosti v budoucnu.

Prozkoumat byty