Místo, kde děti mají svobodu a mohou objevovat svět kolem sebe pozitivně ovlivňuje jejich rozvoj. Dopřejte jim to nejšťastnější dětství díky prostředí, ve kterém žijí. Přečtěte si, jak takové prostředí vypadá.

 

V dnešním světě, kde jsou děti často omezeny přísnými pravidly a vysokými očekáváními, je důležité najít prostředí, ve kterém mohou mít větší svobodu. Ideální místo pro děti by mělo být bezpečné a příjemné, což zahrnuje blízký přístup k přírodě a kamarády, se kterými mohou prohlubovat sociální vazby. Jak ale takové prostředí najít nebo vytvořit?

 

Základem je lokalita, ve které bydlíte

Výběr vhodné lokality pro život rodin s dětmi je klíčovým rozhodnutím, které ovlivní kvalitu života. Spadá sem mnoho faktorů jako jsou vztahy se sousedy, obecná kriminalita v okolí, dostupnost zeleně nebo prostoru pro běhání a hraní dětí, dostupnost občanské vybavenosti, ale také například možnost parkování a hustota provozu v ulicích. To všechno může značně ovlivnit svobodu Vašich dětí a také stres, který to může způsobit Vám jako rodičům. Život tam, kde se nebojíte pustit děti ven samotné, je jak pro Vás tak pro Vaše děti obrovským přínosem.

 

To, co děti láká za dveřmi

Důležitý je kontakt s přírodou a venkovní prostory, kde mají děti možnost běhat a získat svobodný pohyb. Zkuste najít místo, kde je například park s hřištěm, kde se děti mohou seznamovat a společně vytvářet sociální vazby a rozvíjet své dovednosti. Dostatek zeleně v okolí domu může značně ovlivnit chování Vašich dětí, protože pokud si nemají kde hrát venku, budou mít tendenci být doma a možná jen hrát počítačové hry nebo koukat na televizi a to negativně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí.

 

Přátelští sousedi jsou bezpečností kamery

Důležité je také okolí Vašeho domu. Zajistěte dětem bydlení v takovém prostředí, ve kterém se je nebudete bát pouštět ven samotné i díky sousedům, kteří Vás znají osobně. Když víte, kdo bydlí kolem Vás, tak právě tito sousedi jsou zároveň i Vaše bezpečností kamery, které Vás v případě potřeby upozorní nebo nenechají Vaše děti ve štychu. Čtvrť, kde se můžete zapojit do místní komunity, navázat přátelské vztahy se sousedy a najít podporu ve svém okolí, hraje důležitou roli pro podporu pocitu sounáležitosti a vytváří příjemnou a pohodovou atmosféru v sousedství. Komunitní prostředí, které podporuje rodinné hodnoty a poskytuje příležitosti ke komunikaci s dalšími dětmi a rodiči může navíc nabízet možnost různých aktivit jako sportovní týmy, hudební nebo umělecké skupiny atd.

 

Ulice jsou navržené pro minimální provoz

Když už najdete místo s dostatkem zeleně a v přátelském sousedství, tak je třeba zjistit, jak snadno se na hřiště nebo do zeleně dostanete. Bydlení vedle hlavní silnice může ohrozit bezpečí dětí a Vám pravděpodobně spánek. Proto zkuste hledat domov ve slepé ulici, kam zajedou pravděpodobně jen Vaši sousedi a ideálně, aby byla obytná. Zkoumejte také příležitosti pro pěší chůzi, nejbližší pěší stezky, přechody, zpomalovací pásy. Pokud se díky pěším stezkám snadno dostanete na hřiště nebo do zeleně, je to výhra.

 

Co máte po ruce

Důležité je, aby lokalita měla dostatečnou infrastrukturu a služby pro děti. Chybět by neměla mateřská škola, sportovní možnosti a obchod se základní potřebou. Vše ostatní byste měli najít v blízkém okolí, kam se dá dostat autem nebo hromadnou dopravou.  Navíc zastávka MHD blízko domu Vám zajistí, že v budoucnu nebudete taxíkem pro Vaše děti, protože to hravě zvládnou samy.

 

Proč je pro děti svoboda důležitá

Prostředí, kde mají děti větší svobodu, je klíčem k jejich osobnímu a sociálnímu rozvoji. Příroda, komunita, autonomie, vzdělávání a respekt jsou základními pilíři tohoto prostředí. Je důležité si uvědomit, že svoboda neznamená zanedbávání odpovědnosti, ale poskytnutí prostoru a podpory pro jejich individuální růst a rozvoj. Takové prostředí může dětem pomoci objevit svůj vnitřní potenciál a připravit je na svět s vědomím, že mají právo na svobodu a možnost ovlivňovat vlastní život.

 

Kde takové bydlení najít?

Promyšlený rezidenční projekt Forest Views je navržen speciálně pro rodiny s dětmi a splňuje všechny tyto požadavky. Ulice jsou slepé a mají zpomalovací pásy, ze zahrady se dostanete pěší zónou do lesa, parku, na hřiště, k sousedům nebo na centrální náměstí, kde najdete obchod, mateřskou školu a jako bonus ještě kavárnu. Jen 3 minuty pěšky se pak nachází sportovní centrum a zastávka autobusu, díky kterému se dostanete do okolních měst nebo rovnou do Prahy.

Více o tomto bydlení najdete na forestviews.cz.

Více o projektu Forest Views