Bydlíte zeleně? Díky správným materiálům a pomůckám můžete ušetřit desítky tisíc ročně!

Slovo udržitelnost v poslední době zaznívá všude kolem nás. Začali jsme přemýšlet o následcích našeho chování a snažíme se chovat více uvědoměle. Začali jsme se udržitelně oblékat, udržitelně jíst, zkrátka udržitelně žít. Dáváme si pozor, odkud pochází naše tričko, zda pracovníci dostali dostatečně zaplaceno, jak byly chovány krávy, jejichž mléko pijeme k snídani, ale pak přijdeme domů a zbytečně svítíme a topíme. Nenastal čas začít udržitelně i bydlet?

Co je to zelené bydlení?

O pojmu zelené bydlení jste už určitě slyšeli. Jedná se o žití ve stavbách, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zachovávají maximální komfort svých obyvatel a mají být prototypem bydlení pro příští tisíciletí. Jak tedy takové bydlení vypadá?

Základem je kvalitní zateplení, které v létě chrání před přehříváním a v zimě před únikem tepla. Velice důležitý je i samotný stavební materiál. V současné době jsou populární dřevostavby, experimentální domy z pálené hlíny či slámy. Prvenství si udržují cihlové stavby. I tady jde nicméně vývoj dopředu a namísto klasických cihel stále více stavitelů volí děrované cihly s výrazně vyšší izolační schopností a začínají se prosazovat i příměsi syntetických a přírodních izolačních materiálů. Přírodní a zaručeně nezávadné by ostatně měly být všechny materiály. Jednak nezpůsobují alergické reakce, a také usnadňují následnou recyklaci.

 

Největší množství tepla v běžné domácnosti uniká okny, proto je při stavbě nového a udržitelného domu důležité nezapomenout instalovat okna minimálně dvojitá – mohou však být i trojitá – a to nejlépe plastová či hliníková.

Chytré ekodomy se snaží i šetrně hospodařit s vodou. Snižují tak dopad na životní prostředí a tím i náklady. Proto používají kompostovací toalety či detenční nádrže, které zadržují dešťovou vodu.Tu můžete následně použít na splachování a zalévání. Ekologické domy zároveň umožňují čištění vody v domácích nebo kořenových čistírnách odpadních vod.

Energie ušetříte i nainstalováním střešních solárních panelů.

Pro zelené bydlení je důležitý vztah mezi samotnou stavbou a jejím okolím. Stavba by neměla narušovat okolní prostředí a před její realizací by se měl zvážit vliv na okolní krajinu a komunitu. Jde o komplexní proces, který vyžaduje spolupráci stavařů, architektů a designérů.

 

Kde zelené bydlení najdeme?

Příkladem zeleného bydlení je například ekosídliště v rakouském Gänserdorfu jménem Gärtnerhof. Bydlení tu dostalo tvář díky vizím architekta Helmuta Deubnera a představám jeho budoucích obyvatel. Výsledkem je ucelený soubor tvořený jedenácti rodinnými a dvěma bytovými domy pro 95 obyvatel, Deubnerovými architektonickými ateliéry, užitkovou zahradou se skleníky zajišťujícími částečnou soběstačnost v produkci potravin a mateřskou školkou. Areál je co nejvíce přizpůsoben dětem, vyloučena z něj jsou auta. Ta parkují pod jednoduchými přístřešky po obvodu. Dostatek soukromí zdejším obyvatelům zajišťují oddělené privátní a společenské prostory s posezením, klubovnou s travnatou střechou, ohništěm, rybníkem na koupání, fontánou a hřištěm pro děti. Zdejší ekodomy jsou doslova utopené v zeleni a v co největší míře využívají netradičních zdrojů energie, dešťové a odpadní vody pro  praní, mytí nádobí či splachování WC. Samozřejmostí je recyklace odpadů.

Domy jsou postaveny z několika materiálů. Zadní severní stěny jsou ze dvou vrstev cihel s izolací uprostřed a přispívají tak k akumulaci tepla. Jižní zdi využívají pasivní solární energii. Jde o dřevěnou konstrukci s velkými skleněnými okny, kterými dovnitř prostupuje slunce a teplo. Obvyklá je také zimní předzahrádka u jižní nebo jihozápadní strany domu. Přehřívání domu v létě a další tepelné výkyvy vyrovnává cihlový tepelný akumulátor na severní straně. Při stavbě byly použity přírodní materiály, hlavně dřevo, piliny, hobliny, rozdrcený papír nebo korek.

Topí se zde plynem (spotřeba činí jen 25 až 30 % běžné hodnoty), ohřev vody zajišťují sluneční kolektory na střechách domů.

Využíváním dešťové vody dosahují domácnosti 60 až 80% úspor pitné vody. Rodinné domky mají instalovány kompostovací toalety, které nespotřebovávají vůbec žádnou vodu. Odpadní vody, které vyčistí  kořenové čistírny slouží k zalévání.

I u nás vznikají první projekty, které jsou příkladem moderního a ekologického bydlení z kvalitních materiálů. Nelení ani GETBERG. Black Roofs, tedy naše zástavba 16 domů ve Vysokém Újezdu nedaleko Prahy, splňuje ty nejnáročnější požadavky kvality, udržitelnosti i stylu.

 

Zelené bydlení není pouze trendem. V době globálních změn klimatu znamená ekologické bydlení naději pro budoucnost. Je důkazem, že si začínáme uvědomovat dopad našeho dosavadního životního stylu a že máme motivaci začít se změnami sami u sebe. Chcete také ušetřit na měsíčních výdajích za energie a spolu s tím vytvořit zdravou budoucnost pro vaše děti? Prohlédněte si nabídku zelených domů v Praze a jejím okolí u nás na webových stránkách. Dnešní investice do kvality znamenají budoucí úspory. Investujte do zelené budoucnosti s námi.

 

Prohlédněte si naše ekodomy